Kari Killén

Det er D.I.F.T en stor ære at kunne præsentere Kari Killén som protektor for dette spændende tiltag inden for udbredelsen af kendskabet til, og anvendelsen af, tilknytningsforankret interventionsarbejde med fokus på sårbare børn og deres familie.

Kari Killén

KARI KILLÉN er dr.philos., forsker emerius ved NOVA – Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker.

Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn – både på det forskningsmæssige og teoretiske niveau, og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Hun er forfatter til en lang række af bøger, bl.a. titlerne: Omsorgssvigt er alles ansvar”, Barndommen varer i generationer’, ’Omsorgssvigt I – det teoretiske grundlag’, samt den nyere udgivelse ’Omsorgssvigt II – praksis og ansvar’. Derudover modtog hun i 2002 den internationale pris: “Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment” .

Nedenfor kan du ses en fuld optegnelse over Karis omfattende udgivelser, hvoraf flere er udgivet på dansk:

Sveket II. Ansvar og (be)handling.
Killen, K. (2010)
Oslo: Kommuneforlaget
ISBN 9788244620284
1. Det teoretiske grunnlag.
Killén, K. (2010)
København: Reitzels forlag

 

Risiko – omsorgssvikt – samspill – tilknytning.
Killén, K. (2010)
Skien: Borgestad kompetansesenter

 

Barns tilknytning i risiko- og omsorgssviktsituasjoner.
Killén, K. (2010)
Paper presentert på Den 22. nordiske psykiatrikonferanse. Stavanger.   03.-05. november

 

Metodeutvikling i behandling av foreldre/barn med rus-, psykiske   problemer og andre psykososiale belastninger.
Killén, K. (2010)
Paper presentert på Nordisk konferanse, Barnet og rusen. Sandefjord.   29. september – 01. oktober

 

Tidlig innsats.
Killén, K. (2010)
Paper presentert på Landssamling for PP-tjenesten. Tromsø. 28.-30.   september

 

Psykiske overgrep og vanskjøtsel.
Killén, K. (2009)
I Grøgaard, J. (red.): Veileder i akutt pediatri. Oslo: Den Norske   Lægeforening

 

Sveket 1. Barn i risiko-og omsorgssviktsituasjoner.
Killén, K. (2009)
Oslo: Kommuneforlaget

 

Fysiske overgrep
Halvorsen, S. & Killén, K. (2009)
Dagsavisen, 07. oktober

 

Emosjonell omsorgssvikt krever tidliga innsatser.
Killén, K. (2008)
I Nauclér, C. (red.): BRIS Rapporten nr 1. 2008, Stockholm

 

Anmeldelse av Westh, F.: “I dialog med familien”.
Killén, K. (2008)
Nordisk tidsskrift i sosialt arbeid

 

Omsorgssvikt og barnemishandling.
Killén, K. (2008)
I Kvello, Ø. (red.): Oppvekst. Om barns og unges utvikling og   oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk, s. 20
ISBN 978-82-05-38051-6

 

Omsorgssvikt overfor barn.
Killén, K. (2008)
I Helgeland, I. (red.): Forebyggende arbeid i skolen. Oslo:   Kommuneforlaget, s. 20
ISBN 978-91-44-05154-3

 

Barndommen varar i generationer. Om forebyggande arbete med utsatte familier.  
Killén, K. (2008)
Stockholm: Studentforlaget i Lund

 

Profesjonell utveckling och handledning.
Killén, K. (2008)
Lund: Studentforlaget i Lund

 

Ego-resiliens som moderator mellom risiko og utfall.
von der Lippe, A., Hartman, E. & Killén, K. (2007)
I Borge, A.I.H.. (red.): Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk   perspektiv.. Oslo: Gyldendal, s.

 

Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar (rev. utg.).
Killén, K. (2007)
. Oslo: Kommuneforlaget

 

Profesjonell utvikling og faglig veiledning – et felles faglig   perspektiv.
Killén, K. (2007)
. Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Innledning.
Killen, K. (2006)
I Barn i Norge 2006: Barn i risiko, Oslo: Voksne for Barn

 

Tidlig mor-barn samspill i norske familier
Killén, K., Klette, T. & Arnevik, E. (2006)
Tidsskrift for norsk Psykologforening, 43:694-701

 

Enhancing Professional Competence and Confidence.
Killen,K. (2006)
Paper presentert på XVIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and   Neglect. York, United Kingdom. 03.-06. september

 

Forebygging – alles ansvar – en utfordring.
Killén, K. (2005)
I Lippe, A.v.d. & Wilkinson, S.R. (red.): Risikoutvikling.   Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. Et jubileumsskrift for Kari Killén.   NOVA Rapport 7/05. Oslo: NOVA, s. 151-165

 

The relevance of attachment theory for child abuse and neglect
Kari Killén (2005)
Paper på European conference on prevention of child abuse and neglect   (ISPCAN), Berlin, august

 

Tidlig samspill og tilknytning
Kari Killén (2005)
Paper holdt på internasjonal konferanse om samspill og tilknytning, i regi av   Universitetet i Timisoara, Romania, 20 april

 

Omsorgssvikt er alles ansvar.
Killén, K. (2005)
3. reviderte utgave. København: Hans Reitzels Forlag

 

Tilknytning. Ulike tilknytningsstrategier og mønstre hos barn i   forskjellige omsorgssituasjoner
Kari Killén (2005)
Paper lagt frem i forbindelse med “Schizofrenidagene” 2005.   Arrangører: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger Universitetssykehus,   Rådet for psykisk helse, Mental Helse Rogaland og LPP Rogaland, Stavanger 10.   november

 

Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar.
Killén, K. (2004)
3. utg. Oslo: Kommuneforlaget

 

Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer.
Killén, K. & M. Olofsson (red.) (2003)
Oslo: Kommuneforlaget

 

Barns tilknytning.
Killén, K. (2003)
Psyke & Logos, 24(2):573-587

 

Barndommen varer i generasjoner – forebyggelse af omsorgssvikt.
Killén, K. (2002)
København: Retzels Forlag / Stockholm: Walström och Widtstrand

 

Early Relationship Parent-Child.
Killén, K. (2002)
Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment, 10:4-12

 

God start med godt samspill.
Killén, K. (2002)
Foreldre & barn, 4:24-26

 

Samspill og tilknytning.
Killén, K. (2002)
I N. Misvær & G. Oftedal (red.): Håndbok for helsestasjoner. Oslo:   Kommuneforlaget

 

The presidents who followed Henry Kempe.
Killén, K. (2002)
I A. Cohn-Donnelly (red.): The International Movement to end Child Abuse.   International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, s. 34-36

 

How far have we come in dealing with the emotional   challenge of abuse and neglect.
Killén, K. (2001)
Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment,   2(7):26-30

 

Protected Children – Protective Families. A Global   Task.
Killén, K. (2000)
Todays Children are Tomorrows Parents, 1(5):27-310

 

Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar.
Killén, K. (2000)
Oslo: Kommuneforlaget

 

Tidlig mor-barn-samspill og tilknytning.
Killén, K. (1999)
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36:938–948.

 

Het mishandlede kind.
Killén, K. (1998)
Rotterdam: AD. Donker

 

Omsorgssvikt.
Killén, K. (1998)
I E.M. Skaalvik og Ø. Kvello (red.): Barn og miljø. Om barns   oppvekstvilkår i det senmoderne samfunnet. Oslo: Tano Aschehoug, s.   306-330

 

Copilul Maltratat.
Killén, K. (1997)
Timisoara: Scop / Eurobit publishing house

 

Today`s children are tomorrow`s parents.
Killén, K. (1997)
I Muntean, A. (red.): Today`s children are tomorrow`s parents. Konferanserapport.   Timisoara: Scop / Eurobit publishing house, s. 168-175

 

How far have we come in dealing with the emotional challenge of abuse and neglect?
Killén, K. (1996)
Child Abuse and Neglect, 20(9)

Comments are closed.